Log ind
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
Tallinje
Tæl og regn med tallinjen
SkoleTube
Direkte adgang til en lang række web 2.0-værktøjer

Om portalen

Matematik 0.-3. klasse er en online fagportal til indskolingen, som indeholder forløb med teori, aktiviteter og opgaver, der lever op til Fælles Mål.

Her kan du få et overblik over indgangene til portalen.


Forløb målrettet de enkelte klassetrin

Forløb’ giver adgang til en række didaktiserede forløb målrettet matematikundervisningen på de enkelte klassetrin i 0. -3. klasse.

Alle forløb indeholder læringsmål og afsluttes med en evaluering, der består af en digital test samt en opgave, hvor eleverne kan vise deres forståelse af begreber og sammenhænge.

LÆS OGSÅ: Om forløbene og se Forslag til årsplan

Web 2.0 værktøjer fra SkoleTube er integreret I forløbene. Opgaverne vil kun være tilgængelige for SkoleTube-abonnenter, for andre vil de være skjulte eller tilpasset, så de kan løses på anden vis.

LÆS OGSÅ: Om Skoletube på Matematik 0.-3. klasse


Træningsopgaver på flere niveauer

Regn løs’ indeholder en række selvrettende interaktive opgaver, hvor eleverne har mulighed for at træne deres færdigheder inden for de matematiske emner, der beskrives i Fælles mål.

Opgaverne er inddelt i fire niveauer, hvilket giver eleven mulighed for at vælge træningsopgaver, der passer til det niveau, eleven befinder sig på.


Idéer og information til forældrene

Forældre’ giver idéer til forældre om, hvordan de i fritiden kan støtte op om deres barns læring. Der kan fx være forslag til spil man kan spille sammen eller aktiviteter, hvor man inddrager matematik.

Forældrene kan også få indblik i, hvad de enkelte forløb handler om og kan se, hvordan det faglige stof bliver præsenteret til eleverne gennem video.


Søg opgaver og aktiviteter

Bibliotek’ giver læreren adgang til at søge i opgaver, aktiviteter m.m., der kan inddrages i undervisningen som supplement til den øvrige undervisning.

Opgaver og aktiviteter findes nemt frem ved at søge ud fra nogle overordnede kriterier.

LÆS OGSÅ: Om planlæggeren