Log ind
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
Tallinje
Tæl og regn med tallinjen
SkoleTube
Direkte adgang til en lang række web 2.0-værktøjer

Forløbet starter med at handle om at veje med balancevægt. Der er fokus på, at kunne vurdere, hvad der er lettest og tungest, samt at veje med ikke-standardiserede enheder, inden enhederne gram og kilogram introduceres.

Dernæst arbejder eleverne med rumfang. De skal undersøge rumfanget af forskellige beholdere og ting. Enhederne liter og deciliter introduceres.

Sidst i forløbet inddrages opskrifter som en hverdagskontekst, hvor man naturligt arbejder med vægt og rumfang.