Log ind
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
Tallinje
Tæl og regn med tallinjen
SkoleTube
Direkte adgang til en lang række web 2.0-værktøjer


Omdrejningspunktet i forløbet er kasser.

Forløbet starter med at handle om udfoldninger af kasser. Der er fokus på, at udfoldninger til samme kasse kan se forskellige ud.

Dernæst introduceres kubikcentimeter. Eleverne skal med centicubes undersøge rumfanget af forskellige kasser.

Sidst i forløbet introduceres begrebet overfladeareal. Eleverne arbejder med at finde overfladearealet af kasser på forskellige måder.